اولین دوره آموزشی مددکاری اجتماعی  با رویکرد مداخله در بحران طی دو روز در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم بهزیستی کرمان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و عملکردی مددکاران مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی و با حضور33 مددکار برگزار شد.
بر پایه این خبر دراین دوره آموزشی که به  مدرسی دکتر معصومه معارف وند انجام شد ،مباحثی چون مدلهای  مداخله در بحران ،مراحل مداخله در بحران ،تکنیک های مداخله در بحران ،پروتکل های مداخله در بحران ،خشونت خانوادگی ،آزارهای جنسی ،خودکشی و … مورد بحث و آموزش قرار گرفت.