جشنواره کشوری تربیت دینی با همکاری ادارات  کل بهزیستی و تبلیغات اسلامی استان در تیرماه برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان با بیان مطلب فوق گفت : از آنجا که کودکان آینده سازان این مملکت می باشند و تربيت  صحيح در  سنين  خاص  برای  شکل گيري  شخصيت  فکري کودکان از دغدغه های اصلی می باشد ؛دو نهاد بهزیستی و تبلیغات اسلامی برآن شدند تا با برگزاری جشنواره  به بررسی مساله  تربيت کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی از منظر دين بپردازد .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه رويکرد هاي این جشنواره  شامل بررسي و ارزيابي روش هاي موجود تربيتی، جمع آوري روش هاي راهبردي نوين، شناسايي فعالان حوزه تربيت ديني کودکان، حمايت از  آثار  برتر  جهت  اجرايي  شدن  در  حوزه تربيت کودکان و استفاده  صحيح از ابزار هاي رسانه محور  ( نرم افزار ، انيميشن ، فيلم ، مستند و . . .)می باشد افزود : محور های و  آثار ارسالی  شامل مقالات ،شعر و داستان ،نرم افزار و انیمیشن مستند می باشد .
وی مهلت ارسال آثار را تا پایان خرداد ماه عنوان کرد و افزود :  مهلت   ارسال   کلیه   آثار   فقط   تا  پایان  خرداد  ماه  می باشد و مشخصاتی چون نام،   نشانی،   تلفن  ثابت و  همراه،  فاکس،  پست الکترونیکی روی صفحه ای جداگانه باید عنوان شود .