به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،جلسه شورای اداری شهرستان کرمان با دستور جلسه مناسب سازی فضاها ، معابر و اماکن  شهری با حضور شهرداران مناطق مختلف شهر کرمان ،روسای ادارات دولتی شهر کرمان و معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد .
در این جلسه عباس بلندی رئیس ادراه بهزیستی شهرستان کرمان با اشاره مأموریت های محوله به بهزیستی و  فعالیتهای این سازمان گفت “: بهزیستی نهادی است که با توجه به خدماتی که بر عهده دارد تمامی اقشار جامه از نوزادی تا کهنسالی با آن در ارتباط می باشند.

 

وی افزود : بخش عمده ای از مددجویان تحت پوشش بهزیستی را قشر معلول جامعه در بر می گیرد که با توجه به محدودیتهای جسمی که دارند برای حضور در جامعه با مشکلات و موانع متعددی روبرو می باشند .
بلندی همت تمامی ارگانها را برای مناسب سازی و رفع موانع عبور و مرور جهت حضور این قشر به جامعه را ضروری دانست و اظهار داشت : باید با رعایت قانون جامع حمایت از معلولین و اصل مناسب سازی در اماکن و معابر عمومی شهری زمینه فعالیتهای اجتماعی را برای معلولین فراهم کنیم .
در ادامه این جلسه مهندس میر حسینی معاون عمرانی فرمانداری نیز با اشاره به مبحث مهم مناسب سازی در سطح شهر گفت :مناسب سازی مبحث مهمی است که در آن 16 دستگاه دخیل اند و بر اساس قانون جامع حمایت از معلولین همه ادارات موظف اند در این خصوص اقدام کنند .
وی افزود : علاوه بر بحث قانونی مناسب سازی ، فراهم کردن شرایط حضور معلولین در جامعه یک وظیفه انسانی است .