در پایان دومین روز سفر مدیرکل بهزیستی به شهرستان زرند و بازدید از مرکز و   مجتمع های تابعه و بررسی روند خدمت رسانی بهزیستی با جامعه هدف دراین شهر ،  شورای معاونین سازمان بهزیستی در محل اداره بهزیستی زرند تشکیل جلسه داد،
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه 2 ساعته که به ریاست دکتر عباسی مدیرکل و با حضور معاونین سازمان ، روسای ادارات حراست ، روابط عمومی و بازرسی ، ذیحساب بهزیستی ، سرپرست اداره بهزیستی شهرستان زرند و مشاورین امور بانوان ، جوان و امور ایثارگران سارمان برگزار شد ،

دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان به ارائه توضیحاتی درخصوص بازدید دور روزه خود از شهرستان زرند پرداخت و با بیان مسائل پیش روی این اداره ، اعضای شورای معاونین را موظف به پیگیری ویژه و سریع این موضوعات نمود.
دکتر عباسی : در ادامه سخنان خود برحضور مستمر معاونین سازمان در شهرستانهای استان تاکید کرد و گفت : حضور در شهرستانها و بررسی از نزدیک مسائل باعث می شود تا تصمیم گیری براس سرعت بخشیدن به امور و… در مرکز استان بهتر و منطقی تر صورت گیرد.
در ادامه این جلسه ، محمودی نسب سرپرست اداره بهزیستی زرند نیز به بیان گزارشی از عملکرد بهزیستی در شهرستان زرند پرداخت و ابراز امیدواری کرد با حضور مدیر کل و اعضای شورای معاونین در زرند ، شاهد رفع تنگناها و روانتر شدن روند خدمت رسانی به مردم وجامعه هدف خود باشیم .
پس از ارائه گزارش سرپرست بهزیستی زرند ، معاونین سازمان به بیان موارد مربوط به شهرستان زرند پرداختند که پس از بحث و بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای عملی مصوبه ای در 16 بند مورد تصویب اعضاء قرار گرفت .
برپایه این خبر، پس از اتمام این جلسه اعضاء شورای معاونین در قالب 5 گروه و به صورت جداگانه در جمع کودکان مقیم مراکز شبه خانواده شهر زرند حاضر شده و به دلجویی از ایشان پرداختند.