به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی  استان ،جلسه شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با حضور دکتر اسفندیاری سرپرست بهزیستی کشوردر دومین ذروز سفر رئیس جمهور به کرمان برگزار شد .
دراین جلسه دکتر عباسی مدیر کل سازمان بهزیستی کرمان با ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و در حال انجام بهزیستی کرمان در دولت نهم و دهم  به تشریح وضعیت بهزیستی استان پرداخت و گفت : استان کرمان پهناورترین استان کشور است که با توجه به نیازهای آن  باید مورد حمایت قرار گیرد.  .
وی با بیان اینکه جنوب استان در محرومیت به سر می برد از سرپرست بهزیستی کشور خواست تا به بحث اعتبارات جنوب بصورت ویژه نگاه شود .
وی صدور مجور جهت جذب نیروی تخصصی ، اختصاص اعتبار لازم برای تحت پوشش قرار دادن مدد جویان پشت نوبت ،فراهم شدن بسترهای لازم جهت تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی در سطح استان، کمک به مقاوم سازی شیر خوارگاه مادر به عنوان تنها شیر خوار گاه موجود استان و اختصاص سهمیه ویژه برای تامین مسکن مدد جویان را از جمله مواردی دانست که باید از سوی بهزیستی کشور به آن نگاه ویژه شود.
دکتر اسفندیاری سرپرست سازمان  بهزیستی کشور ، باتقدیر از مدیران و پرسنل بهزیستی کرمان فعالیت های انجام شده از سوی بهزیستی در استان کرمان را مثبت دانست و با اشاره به اینکه باید برای توانمند سازی افراد جامعه هدف بهزیستی برنامه ریزی اساسی صورت گیرد گفت: برای تامین بخشی از کسری اعتبارات باید از توان و پتانسیل خیرین و موسسات نیکو کاری استفاده شود.
وی با تأکید بر  اجرای اقدامات فرهنگی در مراکز شبانه روزی و شبه خانواده اظهار داشت : توجه به بحثهای فرهنگی بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می کند.
سرپرست بهزیستی کشور بر افزایش منزلت مددکاران نیز تأکید کرد و خاطر نشان کرد باید جدای از مباحث مادی به مسایلی چون ارتقاء منزلت و جایگاه اجتماعی مددکاران توجه ویژه شود.
در این جلسه مقرر شد مواردی چون تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در بهزیستی کرمان ،اختصاص اعتبار لازم برای مباحثی چون توسعه خدمات بهزیستی در جنوب کرمان ،دوبرابر شدن سهمیه مسکن مددجویان از طرح نهضت مسکن مددجویان بهزیستی ، تحت پوشش قرار دادن پشت نوبتی ها،مقاوم سازی ساختمانهای فرسوده بهزیستی ،تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی در سطح استان و اشتغال مددجویان از سوی بهزیستی کشور مورد پیگیری قرار گیرد.