جلسه مشترک شورای فرهنگی و کمیته های امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز بهزیستی استان کرمان با حضور اعضاء و به ریاست مدیر کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه مشترک که با هدف گزارش  دهی دبیر شورای فرهنگی و مسئولین کمیته های امر به معرف و نهی از منکر و اقامه نماز در خصوص عملکرد 6 ماهه نخست سال جاری برگزار شد،

پس از ارائه گزارشهای و بحث و بررسی پیرامون نحوه فعالیت این کمیته ها در 6 ماهه دوم سال 90 ، دکتر رضا عباسی مدیرکل و رئیس شورای فرهنگی با اشاره به تاکیدات مکرر قران مجید و پیامبر  عظیم الشان اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بر تلاش و کوشش آحاد مسلمین در اجرای هر چه با شکوهتر فرایض دینی از جمله نماز و امر به معرف و نهی از منکر و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و دولت مردان برانجام کارهای فاخر فرهنگی در حوزه مسائل دینی ، خواستار انجام اقدامات موثرتر اعضا کمیته ها در قالب برنامه های مصوب و طرح های قایل اجرا در حوزه نشر مبانی دینی شد و گفت :برای جذاب شدن  بیشتر کارها، با هدف جلب نظر جامعه هدف به طرحها و برنامه های خود و کمک به تاثیرگذارتر شدن اقدامات ، استفاده از چاشنی هنر مد نظر باشد.
وی افزود : البته برای انجام موثر این گونه فعالیتها باید در مرحله اول خود ما بعنوان متولیان امر و طراحان و برنامه ریزان، عامل به عمل باشیم تا در مرحله بعد دیگران نیز از این برنامه ها استفاده لازم را ببرند.