دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارها و دستگاههای گفتار درمانی در بهزیستی کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، در این دوره آموزشی که با حضور تمامی کارشناسان گفتاردرمان سراسر استان برگزار شد،آشنایی با دستگاهها و نرم افزارهایی چون دستگاه استروبوسکوپی (تصویر برداری از حنجره ) و دکتر Speech و نرم افزارهای آن شامل لکنت ،اختلال تلفظ ،تأخیر در گفتار و زبان و … به مدرسی پیوند معراجی  انجام شد.