دوره آموزشی دو روزه  توجیهی دستورالعمل ها و گزارش نویسی ویژه کارشناسان و مددکاران برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در این دوره آموزشی که توسط حوزه معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان کرمان در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان بهزیستی برگزار شد ؛ کارشناسان و مددکارانی از شهرستانهای زرند ،راور ،کوهبنان ،انار ،رفسنجان و بردسیر حضور داشتند.
گفتنی است علاوه بر این دوره ، دوره آموزشی  ویژه شهرستانهای جنوبی نیز با هدف ارتقا سطح دانش و آگاهی عمومی کارشناسان و مددکاران در محل تالار اجتماعات شهرستان بم برگزار شد.