دوره آموزشی خانواده درمانی ویژه کارشناسان مراکز توانبخشی غیر دولتی دربهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان دوره آموزشی خانواده درمانی با حضور 38 کارشناس و روانشناس مراکز غیر دولتی توانبخشی به مدت سه روز در محل دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان برگزار شد.
برپایه این خبر در این دوره آموزشی که به مدرسی دکترآناهیتا خدابخشی کولایی انجام شد روانشاسان مراکز غیر دولتی توانبخشی( معلولین جسمی و حرکتی ،معلولین حسی ، معلولین ذهنی ،بیماران روانی مزمن و سالمندان)  ،آموزشهای لازم برای ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان ارایه شد.