کارگاه آموزشی 2 روزه فرآیند توانمند سازی ویژه مددکاران و کارشناسان مرتبط با گروههای همیار بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین کارگاه آموزشی که به همت معاونت امور اجتماعی و با حضور 33 نفر از کارشناسان و مددکاران کلینیکهای مددکاری اجتماعی ، موسسات خیریه و مجتمع های روستایی خدمات بهزیستی سراسر استان در محل معاونت آموزش و پژوهش استانداری کرمان برگزار شد. شرکت کنندگان آموزشهای لازم درخصوص توانمندسازی اجتماع محور ، مفاهیم در تسهیلگری ، تکنیکهای تسهیلگری ، فرآیند مداخله تا مشارکت و فرآیند تشکیل گروه همیار را زیر نظر دو نفر از اساتید مربوطه فرا گرفتند.
برپایه این خبر ، هدف از برگزاری این دوره آموزشی ، ارتفاء سطح آگاهی مددکاران و تسهیلگران  با موضوع توانمندسازی از طریق گروههای همیار عنوان شده است.