دوره آموزشی کشوری مدیریت دانش و سازمان یاد گیرنده و روشهای برگزاری کارگاه  در بهزیستی کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دوره آموزشی که با حضور خانم پرستاری سرپرست مرکز نوسازی و تحول اداری بهزیستی کشور و کارشناسان آموزش سراسر کشور برگزارشد ،دکترعباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان هدف از برگزاری دوره های آموزشی را ارتقاء سطح علمی کارشناسان دانست و گفت : باید نمود عینی آموخته های کارشناسان در دوره های آموزشی را بصورت عملی در بهزیستی مشاهده کرد .
وی با اشاره به دستور العملعهای جدید مصوب شده برای استفاده کارشناسان ،رسمی ،پیمانی و قرادادی از دوره های آموزشی افزود: باید فرصت را بری حضور تمامی پرسنل و کارشناسان فراهم آورد تا سطح علمی سازمان بصورت یک پارچه ارتقا یابد .
در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی خانم پرستاری نیز با تأکید بر برگزاری این دوره ه  آموزشی از مدیر کل  استان کرمان  تقدیر کرد.
گفتنی است این دوره آموزشی طی دو روز و با مدرسی خانم دکتر بیگ زاد در کرمان برگزار شدو تربیت کنندگان با مباحثی چون مدیریت دانش در سازمانها ،تعریف مدیریت ،تعریف دانش ،چرخه دانش سازمانهای یادگیرنده ،مراحل اجرای کارگاه آموزشی ،تعیین سطوح برگزاری آموزشی و … آشنا شدند .