دومین جلسه پرسش و پاسخ در بهزیستی کرمان با حضور مدیران ارشد و پرسنل ستاد مرکزی در محل سازمان بهزیستی برگزار شد .
در این جلسه که به منظور پاسخگویی به درخواستها و سوالات کتبی  پرسنل برگزار شد دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ضمن پاسخگویی به 21 سوال کتبی رسیده  پرسنل گفت : از زمان حضورم در بهزیستی تاکنون تلاش کرده ام تا با استفاده از اختیارات  قانونی و براساس امکاناتی که دراختیار داریم رفاهیات پرسنل را گسترش دهیم . وی افزود :در حال حاضر با توجه به تلاش صورت گرفته امسال پرداخت اضافه کاری پرسنل  از 6 ماه  یک بار به 3 ماه و سپس به دو ماه تبدیل شده که درصددیم در  سال آینده بصورت هر ماه پرداخت شود.
دکتر عباسی با بیان اینکه اعتقاد ما در سازمان براین است که رفاه پرسنل باعث افزایش بهره وری در سازمان می شود افزود : در دولت نهم و دهم توجه خوبی به رفاهیات و افزایش حقوق پرسنل شده است.
مدیر کل بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود ،فراهم نمودن زمینه بروز قابلیتهای پرسنل حتی پرسنل شاغل در دورترین مراکز را از وظایف خود دانست و افزود : اینکه فکر کنیم پستهای مدیریتی همواره باید در اختیار عده ای محدود و خاص باشد و یا اینکه دیگران نمی توانند ،فکری باطل است .
دکتر عباسی تغییرات صورت گرفته اخیر در پستهای مدیریتی  بهزیستی را شاهدی بر این ادعا دانست و گفت : با تغییرات صورت گرفته در چرخه مدیریتی جدید نه تنها افت کاری نداشته ایم بلکه شاهد پویایی،نشاط و انگیزه  کاری بوده ایم.