دومین جلسه پرسش و پاسخ در بهزیستی کرمان با حضور مدیران ارشد و پرسنل در محل سازمان بهزیستی برگزار شد .
در این جلسه که به منظور پاسخگویی به درخواستها و سوالات پرسنل برگزار شد دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی ضمن پاسخگویی به سوالات پرسنل گفت : از زمان حضورم در بهزیستی تاکنون تلاش کردم تا با استفاده از اختیارات و براساس امکاناتی که بر عهده داریم رفاهیات پرسنل را گسترش دهیم .وی افزود :در حال حاضر با توجه به تلاش صورت گرفته امسال پرداخت اضافه کاری پرسنل  از 6 ماه به 3 ماه و سپس به دو ماه تبدیل شد که در سال آینده نیز به حول و قوه الهی بصورت هر ماه پرداخت خواهد شد.
دکتر عباسی با بیان اینکه اعتقاد ما در سازمان براین است که رفاه پرسنل باعث افزایش بهره وری در سازمان می شود افزود : در دولت نهم و دهم توجه به آسایش و افزایش حقوق پرسنل از اولویت های دولت می باشد که تاکنون اقدامات چشمگیری در این خصوص صورت گرفته است .