درادامه برگزاری نشستهای تخصصی در ستاد اداره کل بهزیستی استان کرمان ، نشست تخصصی معاونت امور اجتماعی ، روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان امور اجتماعی بهزیستی شهرستانهای استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درابتدای این نشست دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با تسلیت شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و تبریک موفقیت غرور آفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شکار هواپیمای جاسوسی امریکا ، گفت ، انتظار می رود در پایان برگزاری این نشستهای تخصصی با هم اندیشی و دقت نظر دقیقی که بر فعالیتهای درحال انجام حوزه های تخصصی صورت می گیرد، به نتایج خوبی برای ارائه خدمات تخصصی تر به جامعه هدف خود دست یابیم.

وی مرور و بررسی دقیق آئین نامه ها ، دستور العملها و بخشنامه های موجود در حوزه های متعدد کاری امور اجتماعی را از جمله برنامه های کاری این نشست تخصصی عنوان کرد و افزود : اشراف و تسلط کارشناسان و مددکاران به دستور العملها و قوانین و مقررات باعث خواهد شد تا ارائه خدمت به مراجعین و جامعه هدف روانتر ، سریعتر و با کیفیت بیشتر صورت گیرد.
مدیرکل بهزیستی درادامه سخنان خود  گفت ، اگر گاهی اوقات می بینیم که در دستگاههای دولتی روند خدمت رسانی اندکی کند شده یا کیفیت خدمات پائین آمده و یا مراجعین ناراضی هستند، این ناشی از عدم تسلط کارشناسان بر قوانین و مقررات است وی افزود : در دستور العملها و بخشنامها به همان اندازه که بر اجرای دقیق مقررات تاکید شده است بر انجام کار مردم نیز تاکید شده که درصورت اشراف کارمندان بر آئین نامه ها ، این مهم به خوبی انجام می گیرد.
دکتر عباسی ، شنیدن تجربیات موفق شهرستانها و کارشناسان فعال در حوزه امور اجتماعی را از دیگر نقاط مثبت این نشست بر شمرد و گفت : استفاده از تجربیات موفق دیگران کمک شایانی به پیش برد امور می کند.
برپایه این خبر ، پیش از سخنان مدیرکل بهزیستی ، آزیتا سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان به بیان گزارشی از عملکرد معاونت امور اجتماعی بهزیستی در شش ماهه نخست سال 90 پرداخت .
درادامه این نشست تخصصی ، روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان امور اجتماعی شهرستانها و کارشناسان مسئول دفاتر ستادی حوزه امور اجتماعی به بررسی وضعیت خدمات رسانی ،دستور العملها و مقررات پرداختند .