در ادامه برگزاری نشستهای تخصصی در ستاد اداره کل بهزیستی استان کرمان ، نشست تخصصی معاونت توانبخشی ، روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان امور توانبخشی بهزیستی شهرستانهای استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درابتدای این نشست دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اهمیت توانبخشی در توانمندسازی  معلولین گفت : یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده بهزیستی نهاده شده است برنامه ریزی برای استقلال معلولین است که باید برای رسیدن به این موضوع در بحثهای تخصصی کار کرد.

مدیر کل بهزیستی با اشاره به موضوع مناسب سازی اماکن عمومی اظهار داشت : توجه به مناسب سازی اماکن عمومی و تلاش برای نهادینه شدن این فرهنگ به مددجویان کمک خواهد کرد تا بتوانند به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای در جامعه حضور یابند .
وی بابیان اینکه معلولین در بسیاری از عرصه ها نسبت به انسانهای سالم توانمند تر و پیشتاز می باشند، افزود: موفقیتهای این قشر از جامعه ثابت کرده که با فراهم آوردن شرایط و امکانات حضور آنها در جامعه باعث خواهد شد تا افتخارات ارزشمندی نصیب ایران اسلامی شود.
دکتر عباسی از مسئولین بهزیستی و کارشناسان خواست تا با توجه به اعتبارات اختصاص یافته به حوزه توانبخشی حداکثر استفاده را برای مددجویان این حوزه که شامل معلولین مختلف جسمی ،ذهنی،روانی ،نابینایان ،ناشنوایان ،ضایعه نخاعی بیماران صرعی  ،سالمندان و … می باشند ،انجام دهند .
وی جذب اعتبارات محلی ،یاری گرفتن از مسئولین محلی برای بحثهایی چون اشتغال ،مناسب سازی ،اقدامات فرهنگی و … را از دیگر وظایف مسئولین بهزیستی در شهرستانها دانست و از آنان خواست تا در جذب خیرین و کمک خواستن از آنان برای توانمند سازی ،حل مشکلات مالی و درمانی مددجویان این حوزه کوشش نمایند.
برپایه این خبر ، پیش از سخنان مدیرکل بهزیستی ، اعظم اسماعیلی  معاون امور توانبخشی  بهزیستی استان کرمان به بیان گزارشی از عملکرد معاونت امور توانبخشی  بهزیستی پرداخت و در ادامه این نشست تخصصی ، روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان امور توانبخشی  شهرستانها و کارشناسان مسئول دفاتر ستادی حوزه امور توانبخشی  به بررسی وضعیت خدمات رسانی ،دستور العملها و مقررات پرداختند و در کارگاههای تخصصی تشکیل شده شرکت نمودند