در ادامه برگزاری نشستهای تخصصی در ستاد اداره کل بهزیستی استان کرمان ، نشست تخصصی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی  ، روسای ادارات بهزیستی،ذیحساب ، کارشناسان و عاملین ذیحساب در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، درابتدای این نشست دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی در نهاد های دولتی گفت : برگزاری چنین نشستها و جلساتی به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم دستور العملها و قوانین و مقررات را مورد بررسی قرا دهیم و ابهامات موجود را مرتفع نماییم.

وی با تأکید براینکه کارهای مالی و حسابداری در هر نهاد دقت و ظرافت خاصی را می طلبد افزود: بی شک با در نظر گرفتن اینکه خداوند در همه احوال بر امور ما واقف است و ناظر بر اعمالمان ،از انجام  خطا و اشتباهات احتمالی کاسته می شود .
دکتر عباسی در ادامه به بیان توصیه ها و تذکرات لازم در حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی پرداخت و اظهار امیدواری کرد تا با رفع مشکلات و اطلاع از قوانین و مقررات موجود بتوانیم در مسیر خدمت رسانی به مددجویان بهزیستی بیش از گذشته موفق باشیم .
مدیر کل بهزیستی در ادامه دقت نظر در پرداختها ،سرعت عمل در انجام کمکهای مالی به مددجویان نیازمند و واجد شرایط ،شفافیت مالی ،حراست از منابع و اعتبارات دولتی ،دقت نظر در هزینه کرد کمکهای مالی و نقدی مردم وخیرین بر اساس نظرات ایشان ،پرهیز از اسراف ،دقت نظر در خرید ها ،دقت نظر در دستور العملهای مالی بویژه دستور العمل نحوه پرداخت کمکهای موردی ،ساماندهی نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در پرسنل ،استفاده بهینه از امکانات و منابع ،نظارت جدی بر پروژه ها ی مسکن مددجویان و پروژه های عمرانی ، توجه به مبحث دولت الکترونیک ،تکریم ارباب رجوع ،اقدام بر اساس موافقت نامه های مبادله شده و عدم ایجاد تعهدات مالی خارج از برنامه برای سازمان ،و … را مورد تأکید قرار داد و خواستار توجه ویژه روسای بهزیستی به این نکات شد.
در ادامه استاد خاکساری مدرس اخلاق نیز در این نشست با تأکید بر فضیلت های انسانی و صفات پاک انسان به عنوان خلیفه الله بر روی زمین گفت : انسانها با غلبه بر غرایز و صفات پلید خود می توانند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابند .
وی به تشریح اعمال نیکو و شرست پاک زن و مرد پرداخت و از پرسنل بهزیستی خواست در مسیر خدمت رسانی به هم نوعان خود آنچه را که خداوند خواسته انجام دهند و آگاه باشند که ذرّه ذرّه اعمال ما در قیامت مورد حسابرسی قرار می گیرد.
گفتنی است در ادامه این نشست محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مصطفی شمس ذیحساب اداره کل بهزیستی استان کرمان  به بیان توضیحات و نکات لازم پرداختند و کارشناسان مربوطه نیز وضعیت موجود را تحلیل نموده و به پرشسهای حاضرین پاسخ گفتند.