همایش توانمندسازی ویژه سالمندان با حضور جمع کثیری از سالمندان در شهرستان راور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،باقر زارع رئیس اداره بهزیستی شهرستان راور با تأکید برتکریم سالمندان گفت: از انجا که یکی از مأموریتهای محوله بر عهده به بهزیستیرسیدگی به امور سالمندان می باشد، تصمیم گرفتیم در شهرستان راور این همایش را برگزار کنیم .

وی افزود: در این همایش توسط کارشناسان و متخصصین نکات لازم در خصوص مواردی چون تغذیه سالمندان ، مراقبتهای ویژه دوران سالمندی ، بهداشت روانی سالمندان و … به حاضرین ارایه شد.