همایش پیش بینی کننده های ازدواج موفق توسط بهزیستی استان کرمان با حضور کارشناسان بهزیستی و دادگستری و دانشجویان مراکز دانشگاهی شهرستان رفسنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین همایش یک روزه که درراستای اجرای طرح آموزشهای پیش از ازدواج بهزیستی در سال 90 و با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با موارد موثر در ازدواج موفق و آگاهی از مولفه هایی که باعث تداوم زندگی مشترک و کسب موفقیت دراین خصوص می شود  با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رفسنجان برگزار شد .

 

حجت السلام ابراهیمی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ، خوش نشین محمدی سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان کرمان و دکتر بهرام نژاد استاد دانشگاه پیرامون موضوعات مربوط به آغاز و تداوم یک ازدواج موفق سخنرانی کردند .
برپایه این خبر ، در پایان این همایش ، دانشجویان به طرح سوالات خود درخصوص ازدواج موفق پرداختند که از سوی کارشناسان حاضردر برنامه پاسخ لازم ارائه شد.