دوره علمی – آموزشی پدافند غیر عامل با حضور روسای ادارات بهزیستی و رابطین حراست در  شهرستانها و کارشناسان مسئول بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این دوره آموزشی که به مدرسی عبادی انجام شد، آموزشهای لازم به منظور آشنایی با اقدامات قبل از خطر و در هنگام بروز تهدیدات طبیعی و غیر طبیعیی ارایه گردید .
گفتنی است در ابتدای این مراسم دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تأکید بر اجرای چنین دوره های آموزشی به بیان توصیه ها ی لازم در این خصوص پرداخت.