با فرا رسیدن تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن، مسئولین بهزیستی با حضور در ورودی ستاد مرکزی بهزیستی استان کرمان و تبریک به پرسنل زن  این روز را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان  ، حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی به همراه دیگر معاونین بهزیستی با حضور در ورودی اداره کل بهزیستی ، بااهدا گل ،شیرینی و یک جلد کتاب «راهنمای سلامت خانواده» به بانوان شاغل در بهزیستی این روز را گرامی داشتند .
بر پایه این خبر راه اندازی ایستگاه صلواتی و توزیع شربت به مراجعین و تمامی پرسنل از اقداماتی بود که به مناسبت این روز انجام شد.