معرفی مرکز علمی کاربردی  بهزیستی :

مرکز آموزش علمی – کاربردی  بهزیستی توسط کارشناسان خبره بهزیستی در بهمن ماه سال1386 فعالیت خود را شروع و در اردیبهشت 87 مجوز مرکز از سوی دانشگاه جامع علمی- کاربردی صادر و مرکز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. مرکز آموزش علمي کاربردي بهزيستي با تعداد 57 دانشجو در سال 86 فعاليت خود را شروع و اکنون با تعداد 530 دانشجو در حال فعاليت مي باشد

 

 

 

ضرورت و اهمیت راه اندازی مرکز علمی کاربردی  بهزیستی:

در جوامع پیشرفته، فرایند رشد و توسعه پایدار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با آموزش های تقاضا محور دارد، بدان معنی که آموزش علوم در راستای نیازهای جامعه شکل می گیرند. در  آموزش های علمی – کاربردی، محور و تکیه آموزش ، مبتنی بر فناوری(تکنولوژی) است.

در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی برای کوچک نمودن دولت و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی و خیریه ای سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان پویا و مردم محور بیشتر خدمات خود را به مراکز غیر دولتی واگذار و برای ارتقـــاء و بهبــود کیفیت خدمات ارائـــه شده در مـــراکز غیـر دولتــی تحت نظارت، نیاز به آموزش علمی کاربردی پرسنل سازمانی خود و این مراکز را بیشتر احساس نمود و این نیاز به خصوص در بخش جنوب استان دو چندان احساس می شد بنابراین برای رفع نیاز های فوق الذکر  مسولین بهزیستی راه اندازی این مرکز را ضروری دانسته و اقدام به تاسیس این مرکز نمودند.

 

اهداف مرکز:

1-    ارتقاء ارائه خدمات از طریق تربیت نیروی انسانی متخصص جهت حوزه های بهزیستی(توانبخشی،اجتماعی، پیشگیری)

2-ارتقا سطح علمی و آموزشی کارکنان بهزیسی و کارکنان ,

تشکلهای غیر دولتی تحت نظارت سازمان با برگزاری دوره های کوتاه مدت ، میان مدت بصورت دوره های  ترمیک و پودمانی مورد تائید

3- بالا بردن سطح علمی و آموزشی پزشکان و نیروهای توان پزشکی مرتبط با حوزه توانبخشی ( معلولین و سالمندان)

4- بالا بردن سطح آگاهی نسبت به آسیب های اجتماعی نو پدید و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی جامعه نسبت به این حوزه از طریق برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها و استفاده از رسانه های ارتباط جمعی

5- شناسایی استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته گروههای هدف برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ارتقای کرامت انسانی