طی مراسمی در بهزیستی از سید رضا حسینی مشاور جوان اسبق سازمان بهزیستی با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان، دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی در مراسم تجلیل از مشاور جوان اسبق بهزیستی گفت : فعالیتهای مشاورین جوان در دولت نهم و دهم در سازمانها نشان داده که جوانان ما ظرفیت ها و قابلیتهای فراوانی دارند که برای به فعل رساندن آنها باید زمینه حضور در فعالیتهای اجتماعی را برایشان فراهم نمود. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مشاور جوان اسبق سازمان بهزیستی در طول دوران خدمت خود در بهزیستی افزود : ایشان در دوران فعالیت خود در بهزیستی اقدامات ارزشمندی انجام داده اند که  ثابت کرده اند برای حمایت از نیازمندان و خدمت به جامه هدف بهزیستی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد .
گفتنی است در حال حاضر سید رضا حسینی به عنوان مشاور جوان استاندار و سرپرست حوزه مشاوران جوان استانداری و حمید رضا مومنی به عنوان مشاور جوان مدیر کل در بهزیستی مشغول فعالیت می باشند .