دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران ،با اهدا لوح سپاس به مدیر کل بهزیستی استان کرمان از وی تجلیل کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در  این لوح که به امضا لوک برانت رئیس نمایندگی  کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در ایران رسیده است از فعالیتها و اقدامات دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان بواسطه تلاشها و اقدامات موثرشان در طول اجرای طرح CBR ویژه شناسایی و توانمندسازی افاغنه معلول ، تجلیل شده است  .

برپایه این خبر ؛همزمان با اهدا این لوح که با حضور هاشمی مدیر کل اتباع و مهاجرین استانداری کرمان و رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کرمان انجام شد ،اختتامیه طرح  CBR  ویژه شناسایی و توانمند سازی معلولین افغان که به مدت 6 ماه در مناطق شرف آباد ،سیم خاردار و ریگ جوپار کرمان با همکاری اداره کل بهزیستی کرمان و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کرمان ،در حال انجام بود برگزار شد .
شایان ذکر است سال گذشته نیز طرح CBR ویژه معلولین افغان با همکاری بهزیستی کرمان و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مستقر در ایران با موفقیت در دشت زحمتکشان کرمان و اردوگاه افاغنه بردسیر اجرا شد.