دکتر رضا عباسی  مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این هفته نیز به روال هفته های گذشته با 10 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی در شهر کرمان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در این دیدار ها که در فضا یی صمیمانه و  در محل منزل مددجویان برگزار می شود ، دکتر عباسی علاوه بر بررسی وضعیت خدمت رسانی بهزیستی به ایشان ، در گفتگو با  خود مددجو و خانواده ایشان از نزدیک در جریان  روند زندگی ایشان قرار گرفته و

در خصوص رفع مشکلات احتمالی دستور لازم را صادر می نماید.
گفتنی است در این هفته مدیر کل بهزیستی با حضور در محل زندگی 2 خانواده که دارای 6 معلول ناشنوا بودند و منزل 4 مددجوی زن سرپرست خانوار به مشکلات ایشان رسیدگی کرد.