تسهیل گران مجری طرح پیشگیری از اعتیاد در قالب اجتماع محور با شرکت در کارگاه آموزشی پروژه نویسی ، امکان سنجی و تجهیز منابع مالی آموزشهای لازم را فرا گرفتند.
به  گزارش روابط عمومی اداره ;کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر مهتاب حسینی معاون پیشگیری بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : 30 نفر از مجریان طرح پیشگیری از اعتیاد که از سمن های منتخب استان بودند با شرکت در این دوره آموزشی چهار روزه مطالب تعیین شده را زیر نظر دکتر پدرام موسوی رئیس هئیت مدیره موسسه «همراهان توسعه کیانا» فرا گرفتند .