مسئولان ارشد بهزیستی استان کرمان با تشریح فعالیتهای حمایتی – تخصصی بهزیستی در مراسم عبادی – سیاسی نماز جمعه سراسر استان ، مردم را با خدمات گسترده بهزیستی آشنا کردند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، طبق برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و ائمه جمعه مراکز شهرستانها تعدادی از اعضاء شورای معاونین اداره کل و روسای بهزیستی شهرستانها به مناسبت آغاز هفته بهزیستی بعنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه سراسر استان به تشریح فعالیتهای حمایتی ، تخصصی بهزیستی طی سال گذشته پرداختند و با تشریح سیاستها و برنامه های جدید بهزیستی نمازگزاران را در این خصوص مطلع ساختند.
برپایه این خبر : در برخی از شهرستانهای استان ودرمحل برگزاری نماز دشمن شکن جمعه ، خدمات تخصصی و مشاوره ای بهزیستی به نماز گزاران ارائه شد.