صبح امروز پس از اعزام گروهی متشکل از مسئولین ستاد بحران بهزیستی به شهرستان بم و منطقه حادثه دیده ریگان و فهرج ستاد بحران بهزیستی با حضور اعضاء و مسئولان محلی بهزیستی شهرستان های بم ،فهرج و ریگان در محل بهزیستی بم تشکیل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در این جلسه پس از استماع گزارش مسئولان محلی و تشکیل کمیته های تخصصی مداخله گر از سوی دبیر ستاد بحران بهزیستی استان مقرر شد تا تیمهای تخصصی مددکاری ،مشاوره ،اورژانس اجتماعی و توانبخشی بصورت فعال در منطقه حضور داشته و نسبت به ارایه خدمات تخصصی لازم اقدام نمایند .
گفتنی است تیمهای مددکار ی بهزیستی در اولین ساعات بهزیستی در منطقه مستقر بوده و مشغول ارایه خدمات می باشند .