همزمان با برگزاری همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد در کرمان ، مهندس اسماعیل نجار استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی و رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در متن لوح سپاس استاندار کرمان که توسط سردار چناریان فرمانده انتظامی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان تحویل مدیرکل بهزیستی شد ، خطاب به دکتر عباسی آمده است : در فضای عطر آگین نظام مقدس جمهوری اسلامی ، انسانهای شایسته و مخلص از جلوه هایی برخوردارند ، آنان که در سرزمین صدق و صفا گام نهاده و دنیایی از کرامت و آقایی ر ا پیرامون خود به وجود آورده اند .
و خدمات و داشتن روحیه خدمتگزاری از نعمتهایی است که حضرتعالی به آن مفتخر میباشید.
لذا در سال جهاد اقتصادی فرصت را غنیمت شمرده از زحمات شما تلاشگر بزرگوار که درراستای توسعه علم ، سلامت جامعه و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر تلاش مجدانه و موثر داشته اید تشکر بعمل می آورم .