سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با اهداء لوح  سپاس از خدمات  دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان تقدیر کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان صمدا..  فیروزی سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه بواسطه ارایه خدمات  سازمان بهزیستی در سومین دور سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به استان کرمان از دکتر عباسی و کارکنان بهزیستی تقدیر کرد .
در این لوح سپاس آمده است : سپاس الطاف بیکران خداوندی که چنین وقت مغتنمی را یافتیم تا با یاری جنابعالی و همکاران مهربان و صمیمی آن مدیریت در معیت سایر خدمتگزاران دولت محترم از تاریخ 4/3/89 لغایت 6/3/89 توانستیم گرهی از کار فروبسته جمعی از هموطنان باز کنیم .
به شکرانه این نعمت بر خود فرض و  و اجب می دانم تا از همکاری ،همراهی و محبت های بی دریغ جنابعالی و همکارانتان تشکر نمایم .