600 جلد از کتاب « شیوه های عملی جهت ارائه مفاهیم دینی در مهدکودک » توسط شورای فرهنگی بهزیستی کرمان  در مهدکودکهای سراسر استان توزیع شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق دردیدار با معاون امور اجتماعی و پرسنل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد ، گفت  این اقدام با هدف ارتقاء سلامت معنوی کودکان با ایجاد زمینه آشنایی ، علاقه ، انس با خداوند مهربان ، قرآن مجید ، معصومین (ع) و سایر مفاهیم دینی قابل درک کودکان و از همه مهمتر کمک به بسط و گسترش معنویات درجامعه از طریق درونی کردن ارزش ها و شعائر دینی در کودکان ، ایجاد هماهنگی و انسجام درارائه آموزش های دینی به کودکان با هدف جلوگیری از برنامه های سلیقه ای و ارتقاء سطح خدمات دینی و فرهنگی در مهدهای کودک و ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک درخصوص مفاهیم دینی صورت گرفته است

وی افزود : این کتاب در سه بخش مستقل به علاوه پرسش و خود آزمایی قواعد رفتاری مدیران و مربیان مهدکودک در حوزه حجاب و عفاف تنظیم شده که در بخش اول به مباحث مهمی همچون تعریف دین برای کودک ، ضرورت تربیت دینی کودک ، ضرورت هماهنگی میان خانه ، مراکز آموزش و جام

عه در تربیت دینی کودک ، روش های ارائه مفاهیم دینی به کودکان ، و… دربخش دوم ، آیات و روایات ویژه گروه سنی 3 تا 4 سال و در بخش سوم آیات و روایات ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال پرداخته شده است .

برپایه این خبر، دراین دیدار خانم سعیدی معاون امور اجتماعی بهزیستی به ارائه گزارشی از وضعیت مهدهای کودک در دو بخش مهدکودکهای شهری و روستا مهد پرداخت و راه اندازی 36 مهدکودک جدید را در مهرماه سالجاری همزمان با آغاز سال آموزشی مهدهای کودک از اقدامات مهم بهزیستی برای گسترش فعالیتهای آموزشی مهدهای کودک و فراهم نمودن زمینه لازم جهت استفاده حداکثری کودکان از آموزشهای قبل از دبستان دانست.
شایان ذکر است هم اکنون 600 مهدکودک در استان کرمان فعال میباشد که کار آموزش به بیش از 30 هزار کودک را برعهده دارند.