به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان بر اساس توافق فی مابین سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استان تمامی هزینه های ثبت نام فرزندان معلولین محصل ،فرزندان مددجوی تحت حمایت و فرزندان مراکز شبانه روزی در مقاطع مختلف تحصیلی رایگان می باشد .
بنا بر این گزارش ،تعداد محصلین تحت پوشش بهزیستی0 440نفر است که در جلسه بازدید از مراکز تحت پوشش بهزیستی در طرح ضیافت مهر  که در ماه مبارک رمضان انجام شد سازمان آموزش و پرورش با اهدا 20میلیون ریال کمک نقدی به مراکز غیر دولتی و تهیه مایحتاج تحصیلی فرزندان این مراکز در طول سال تحصیلی قول مساعد داد تا با  بهزیستی مشارکت نزدیکتری داشته باشد .
دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی استان ضمن تقدیر از اقدام مسئولین آموزش و پرورش استان از نهاد ها و سازمانهای دیگر نیز خواست با همکاری و مشارکت ،بهزیستی را در ارایه خدمات مطلوب برای بهتر زیستن به محرومین یاری رساند.