به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی ،رضا قربانی آزاده جانباز از کارکنان سازمان بهزیستی کرمان
پس از تحمل سالها درد و رنج  ناشی ازعوارض دوران جنگ و اسارت به شهادت رسید .
این جانباز شیمیایی که خدمت به محرومان و همم نوعان خود را سرلوحه کارهای خود قرار داده بود پس از  2سال و نیم در اسارت رژیم بعث عراق بود با شدت گرفتن بیماریهای ناشی از تأثیرات بمب های شیمیایی و تألمات اسارت ، پس از 6 ماه بستری شدن در بیمارستان و منزل شب گذشته  به سوی معبود خود شتافت .