اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ویژه مناسبتهای ماه مهر در بهزیستی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که با حضور اعضاء درمحل حوزه معاونت پشتیبانی برگزار شد ، محمود حدادیان معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی کرمان با اشاره به مناسبتهای خاص بهزیستی درمهرماه ( روزهای جهانی سالمندان ،ناشنوایان ، سلامت روان ، کودک و نابینایان ) گفت: این مناسبتها فرصتی است تا با برنامه ریزی بهتر و با حجم وسیعتر نسبت به معرفی فعالیتهای تخصصی بهزیستی به این گروهها در اذهان عمومی بپردازیم و از طرفی با اجرای برنامه های متعدد در قالب جشن ، سمینار تخصصی ، گردهمائیهای کارشناسی ، انجام فعالیتهای رسانه ای و اطلاع رسانی ، معرفی توانمندیها و نقاط قوت این دسته از افراد و… مردم را با توانمندی نقاط قوت ، افتخارات ایشان آشنا سازیم .

حدادیان تصریح کرد، حرکت در راستای فرهنگ سازی جهت ارتقاء نگرش آحاد جامعه به معلولین ، نیز دراین مناسبتها باید مد نظر قرار گیرد.
معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگر از سخنان خود بر توجه ویژه برگزار کنندگان برنامه مناسبتهای ماه مهر بهزیستی به کرامت انسانی و حفظ جایگاه و شان عزیزان معلول و کودکان در برنامه های اجرایی خاص این گروه شد . و تاکید کرد ، دقت شود تا خدای نکرده به واسطه اجرای برنامه ای  باعث رنجش خاطر و دل شکستگی عزیزی معلول ، کودکی پاک و با خانواده ایشان نشویم .
برپایه این خبر درادامه این مراسم ، جانشین معاون توانبخشی به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت توانبخشی در بزرگداشت مناسبتهای خاص معلولین در مهرماه سال 89 پرداخت .
شایان ذکر است دراین جلسه مقرر شد تا اعضاء پیشنهادات عملی خود برای چگونگی بهتر برگزاری مناسبتهای مهرماه برای جلسه بعدی این موضوع ارائه نمایند.