هدف کلی :آموزش کودکان سن پیش دبستانی و بالا رفتن تعدادکودکان استفاده کننده از خدمات مهدها به منظور تربیت و پرورش ابعاد رشدی کودک به صورت همه جانبه. اهداف اختصاصی:1_راه اندازی و تاسیس مهدهای کودک.2_نظارت بر مهدهای کودک استان.3_آموزش مدیران و مربیان مهدها به منظور آموزش بهتر کودکان.4_بالا بردن تعداد کودکان تحت آموزش و استفاده از خدمات مهدها.5_توانمند سازی کودکان و نوجوانان .6_گسترش مهدها در مناطق محروم.7_از بین بردن سوء تغذیه در کودکان محروم.8_بالا بردن سطح بهداشت کودکان و خانواده ها .9_فرهنگ سازی در خصوص آموزش پرورش وبهداشت و تغذیه کودکان از طریق والدین و جامعه.10_حمایت از کودکان بی بضاعت جهت بهره مند شدن از خدمات مهدهای کودک.  طرح های دفتر :طرحبهبود تغذیه وآموزش کودکان در روستا مهدها و حاشیه شهرها:شناسایی روستا مهد مناطق محروم وآسیب زا ، شناسایی کودکان روستا مهدها، دادن یک برنامه غذایی مدون به مدیران مهد، آموزش والدین و مربیان در ضمینه تغذیه و بهداشت، پرداخت اعتبار خاص به ازای هر کودک مبلغی خاص بر اساس اعتبار رسیده.طرحسلامت دهان ودندان، انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی، معرفی مربیان جهت آموزش به علوم پزشکی، معاینه کودکان و ارجاع کودکان به دندانپزشکان توسط مربیان، درمان توسط دندانپزشکانطرحتوانمند سازی نوجوانان در مناطق محروم و حاشیه شهرها:شناسایی مناطق محروم ، جمع اوری و ثبت نام از نوجوانان ،آموزش نوجوانان طبق دستور العمل طرحطرحگسترش مهد در مناطق محروم در حاشیه شهرها:1_شناسایی مناطق محروم و نیازمند مهد.2_درج مناطق در آگاهی 3_مصاحبه متقاضیان و انتخاب فرد واجد شرایط 4_اخذ تعهد از فرد منتخب جهت انجام فعالیت به مدت 5 سال در منطقه.5_تجهیز مهد کودک توط سازمان بهزیستی.6_معرفی کودکان بی بضاعت و پرداخت یارانه.7_-آموزش مدیران و مربیان مهد کودک طبق دستور العمل مدیران و مربیان.8_انعقاد تفاهم نامه بین سازمان و جهاد دانشگاهی.9_معرفی مدیران و مربیان جهت گذراندن دوره.10_صدور کارت مدیریت و مربیگری مهد کودک و در نتیجه ایجاد زمینه اشتغال در کلیه مهدهای کودک .11_طرح کتابخانه سبدی.طرحمنافعه عالیه با رویکرد حمایت یکپارچه از مهدهای کودک :1_تهیه گزارش مددکاری از وضعیت معیشتی خانواده و اثبات نیازمندی خانواده.2_معرفی کودکان به مهدهای کودک طبق سهمیه داده شده .3_تنظیم سند توسط بهزیستی شهرستان.4_مراجعه خانواده های نیازمند و بی بضاعت به بهزیستی در خصوص استفاده کودکان از خدمات مهد کودک.5_پرداخت یارانه به ازای هر کودک 10 هزار تومان در ماه به هر مهد کودک.