اهداف واحد بیمه :1- بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایر2- بیمه درمان افراد تحت پوشش الف – بیمه اجتماعی زنان روستائی و عشایر :به بیمه ای اطلاق میگردد که با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر درراستای گسترش و توسعه رفاه توام با عزت و تامین و تضمین زندگی شرافتمدانه با پرداخت تدریجی مبلغی مشخص قابلیت اجرائی پید ا می کند. از اهداف مهم آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود.  1- پایداری شغل و ایجاد و امنیت شغلی برای زنان سرپرست خانوار و دختران  خود سرپرست روستائی و عشایری .2- جلوگیری از گرایش و افزایش روز افزون مستمری بگیران در سازمانهای حمایتی 3- تامین مالی مناسب برای زنان در زمان پیری و سالخوردگی ، بیوگی بیماری و از کار افتادگی .                   این طرح دراستان در کلیه شهرها و مناطق زیر 20 هزار نفر جمعیت جهت افراد تحت پوشش مورد نظر ( زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست ) به تعداد 2215 نفر اجرا گردید . بیشترین تعداد مربوط به شهرستان بم با331نفر و کمترین متعلق به شهرستان راوربه تعداد18نفر میباشد.* کلیه اطلاعات بیمه شدگان فوق به صورت بانک اطلاعاتی تهیه گردیده است .ب – بیمه درمان افراد تحت پوشش : باتوجه به قانون  بیمه همگانی کلیه خدمت گیرندگان تحت پوشش بیمه درمان قرار خواهند گرفت درهمین راستا اکثریت افراد تحت پوشش و بعضاً پشت نوبت تائید شده ساکن در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر جهمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بوده و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی میباشند                     در سال 1387 طبق سهمیه کشوری تعداد بیمه شدگان 28894 نفر بوده که بیشترین تعداد بیمه شدگان در شهرستان کرمان و کمترین متعلق به شهرستان کهنوج میباشد.از اهم اموری که در زمینه بیمه درمان در استان در اواخرسال 1387 مقدمات تشکیل آن انجام شد تشکیل بانک اطلاعاتی بیمه شدگان در دو برنامه ACCESS و EXCEL میباشد. که هم اکنون مراحل پایانی را پشت سر می گذارد.ضمناً لازم به ذکر است کلیه افراد جامعه هدف ساکن درمناطق زیر 20 هزار نفر جمعیت از خدمات بیمه درمان روستائی و عشایر بهره مند میباشند.