استاندار کرمان در اولین سفر خود که به منظور بازدید از شهرستان بم و برگزاری شورای اداری این شهرستان به همراه مدیران استان انجام شد،پس از بازدید از این شهرستان و شرکت در جلسه شورای اداری و بررسی مشکلات و مسایل مورد پیگیری در این شهرستان با حضور در بهزیستی بم با فرزندان شبه خانواده و ایتام تحت پوشش بهزیستی دیدار کرد .
در این دیدار اسماعیل نجّار استاندار کرمان  در ضیافت شامی که با حضور صد نفر از ایتام و فرزندان شبه خانواده بمی برگزار شد پس از گفتگو و استماع سخنان آنان از فرزندان شبه خانواده دلجویی کرد .
گفتنی است استاندار کرمان در بم با تأکید بر مسایل فرهنگی ،عمرانی و اقتصادی در شهرستان بم خواستار همکاری تمام مسئولین برای ساختن بم شد.