دوره آموزشی چهار روزه مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم بهزیستی کرمان، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی و رئیس دانشکده با بیان مطلب فوق گفت: در این دوره چهار روزه که با حضور 65 نفر از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مرکز برگزار شد، دانشجویان آموزشهای لازم را در خصوص مهارت تفکر خلاق، مهارت خودآگاهی، مهارت کنترل خشم و مقابله با استرس زیر نظر الناز فربد مدرس مهارتهای زندگی مراکز آموزش عالی فرا گرفتند.
دکتر عباسی در ادامه از تداوم برگزاری این گونه دوره های آموزشی ویژه دانشجویان خبر داد و افزود :مرحله دوم این دوره آموزشی در آذرماه سالجاری به مدت 3 روز برگزار خواهد شد.