دوره آموزش دو روزه تحرک و جهت یابی ویژه 20 نفر از نابینایان دختر در محل دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی بهزیستی کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی دو روزه نابینایان شرکت کننده ، مفهوم حرکت و جهت یابی برای نابینایان ، روشهای مورد استفاده نابینایان برای عبور و مرور شامل نحوه استفاده از راهنمای بینا ، استفاده مناسب از عصای سفید و مشخصات یک عصای مناسب ، راه رفتن بدون عصا و راهنما و استفاده از تکنیکهای فردی را زیر نظر خانم حمیده جدید بنیاد مدرس تحرک و جهت یابی  فرا گرفتند.

 

شایان ذکر است ، این دوره آموزشی در پی بازدید دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان از مدرسه نابینایان جابرابن عبدالله در روزجهانی عصای سفید ( 23 مهرماه ) و درخواست نابینایان جهت فراگیری اصولی کار با عصای سفید و جهت یابی ، به دستور ایشان تدوین و اجرایی شده است.