دوره تکمیلی آموزش جهت یابی ویژه مربیان و مددکاران مرتبط با نابینایان و تعدادی از افراد نابینا و کم بینا در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دوره آموزشی تکمیلی که بمدت یک هفته در محل مرکز جامع توانبخشی شهر کرمان برگزار شد . 40 نفر از نابینایان و کم بینایان به همراه مربیان و مددکاران  شاغل  در حوزه معاونت توانبخشی اداره کل و بهزیستی شهرستان کرمان آموزشهای تئوری و عملی مرتبط با جهت یابی و تحرک ویژه افراد نابینا را زیر نظر استاد ظروفی مدرس دانشگاه از تهران فرا گرفتند. برپایه این خبر ، پیش از این و در روز 23 مهرماه سالجاری دوره مقدماتی تحرک و جهت یابی ویژه این افراد در مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی کرمان برگزار شد که دراین دوره یک هفته ای ،  شرکت کنندگان مباحث تکمیلی را فرا گرفتند.
شایان ذکر است این دو دوره ( مقدماتی و تکمیلی ) برای نخستین مرتبه طی سالهای گذشته در بهزیستی کرمان برگزار شد.