رحمت ا.. آزاد دوچرخه سوار مازندرانی حامل پیام « محبت و دوستی معلولین» صبح امروز با استقبال حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی و جمعی از اعضا شورای معاونین بهزیستی  وارد کرمان شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،رحمت ا.. آزاد دوچرخه سوار مازندرانی به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلولین با قصد ارسال پیام دوستی معلولین از استان مازندران تا استان  کرمان را رکاب زده است  .
وی که در مسیر سفر خود از استانهای مازندارن ،تهران ،قم ،اصفهان ،چهار محال بختیاری ،کهکیلویه و بویر احمد و فارس گذشته در پایان مسیر خود قصد سفر به استان یزد و برگشت به استان مازندران را دارد .
گفتنی است در این پیام آمده است تمامی سختی راه را تحمل خواهم کرد که به هموطنان بگویم مادر کشورمان معلولین بسیار موفقی داریم که علیرغم تمامی موانع در محدودیتها  توانسته اند به موفقیتهای بزرگ دست پیدا کنند و البته دیگر معلولان هم می توانند بشرطی که با معلولیت شهرهایمان مانع پیشرفت و ترقی آنان نگردیم و با پایبندی به شعار تساوی فرصتها،بستر سازی مناسب تغییر نگرش و احساس مسئولیت و نه ترحم زمینه ساز حضور موفق معلولان در تمامی عرصه ها بوده و حق شهروندی معلولین را تمام و کمال ادا نماییم .