به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان ، کادر فنی ، سرمربی و اعضاء تیم باشگاه صنعت مس کرمان با حضور در محل مرکز شبه خانواده علی ابن ابیطالب ( مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپریت پسر ) از کودکان این مرکز دلجویی کردند.
برپایه این خبر ، دراین مراسم معنوی که در راستای طرح ضیافت رمضان سازمان بهزیستی و با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی انجام شد ، فوتبالیستهای صنعت مس و کودکان بی سرپرست در کنار هم روزه خود را افطار کردند.