جمعی از صنعتگران استان با  تعدادی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی  دیدار کردند .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان، در این دیدار که با حضور دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان و جمعی از مسئولین بهزیستی  انجام  شد صنعتگران استان از نزدیک با مددجویان تحت پوشش بهزیستی و چگونگی خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش آشنا شدند .
دکتر عباسی در این دیدار به تشریح اقدامات و فعالیتهای سازمان در ارایه خدمت به مددجویان پرداخت و گفت : اگر چه فعالیت در سازمان بهزیستی با توجه به مأموریت های فراوانی که بر عهده دارد بسیار سخت و دشوار است اما یاری رساندن به هم نوع خود شیرین تر و مقبول درگاه خداوند است .
وی با اشاره به مددجویان مختلفی چون معلولین جسمی ،ذهنی ،کودکان بی سرپرست ،زنان سرپرست خانوار و ….از صنعتگران خیّر خواست تا برای کمک به اقشار جامعه به یاری سازمان بهزیستی بشتابند .
گفتنی است در پایان این بازدید صنعتگران به همراه  فرزندان بی سرپرست مرکز«یاد امام »روزه خود را افطار کردند .