فرماندار شهرستان کرمان به همراه تعدادی از مسئولان به مناسبت هفته بهزیستی با حضور در منازل تعدادی از مددجویان تحت پوشش  اداره بهزیستی شهرستان کرمان با ایشان دیدار کردند .
عباس بلندی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان در گفتگو با خبر روابط عمومی افزود : دراین دیدارها که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد فرماندار کرمان و همراهان ضمن بررسی مسائل و مشکلات این مددجویان ، برای رفع این مشکلات اقداماتی را انجام دادند.