مدیرکل بهزیستی استان کرمان که به منظور شرکت در سومین جلسه شورای اداری بهزیستی عازم شهرستان کهنوج بود در مسیر حرکت خود با حضور در منزل تعدادی از مددجویان شهرهای عنبرآباد ، رودبار جنوب و کهنوج با ایشان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی در جریان ان دیارها که با هدف دلجویی از مددجویان ، بررسی مسائل و مشکلات ایشان انجام شد ، هدایایی به مددجویان و خانواده ایشان اهداء کرد.
برپایه این خبر ، حدادیان معاون پشتیبانی و شمس ذیحساب بهزیستی استان کرمان نیز در زمان حضور خود در جنوب استان تعدادی از پروژه های عمرانی درحال احداث و منازل مسکونی درحال ساخت مددجویان را در شهرستانهای جنوبی کرمان مورد بازدید قرار دادند.