مدیر کل بهزیستی استان کرمان به منظور تبادل نظر در خصوص برخی مشکلات اجتماعی شهر کرمان با  بهنام سعیدی فرماندار کرمان دیدار کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،در این دیدار دکتر عباسی مدیر کل   بهزیستی به تشریح وظایف و فعالیت های نهاده شده بر عهده بهزیستی پرداخت و گفت : بهزیستی نهادی است که با توجه به  52 مأموریت تعریف شده در آن وظیفه سخت و سنگینی را برعهده دارد .

وی با اشاره به این نکته که هیچ قشری از جامعه نیست که با بهزیستی مرتبط نباشد گفت :

گستردگی خدمت رسانی بهزیستی  به تمامی آحاد جامعه ، همکاری و همیاری تمامی  نهاد ها و سازمانها را می طلبد .

وی در ادامه به بحث تکدی گری و رواج این پدیده اجتماعی در سطح شهر اشاره کرد و گفت : متأسفانه  دلسوزیهای نابجا و احساسات عاطفی شهروندان موجب شده تا عده ای که توان کار کردن دارند و یا حتی نیازهای مادی آنچنانی ندارند به سمت تکدی گری روی آورند .
دکتر عباسی بابیان اینکه بخشی از متکدیان در سطح شهر کرمان از اتباع بیگانه مهاجر بویژه افاغنه می باشند از فرماندار کرمان خواست به منظور جلوگیری از این پدید ه اجتماعی و شناسایی راهکارهای لازم در این خصوص چاره ای بیندیشند و سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط با این معضل اجتماعی را بیش از پیش یاری رساند .
در این جلسه بهنام سعیدی فرماندار کرمان نیز با قدردانی از فعالیتهای بهزیستی در راستای پیگیری و ساماندهی آسیب های اجتماعی گفت:  جلوگیری از معضلات و پدید ه های  اجتماعی  همت تمامی مردم و دستگاهها را می طلبد.
وی  قول مساعد داد تا در راستای جلوگیری از تکدی گیری و جمع آوری متکدیان در سطح شهر، در چارچوب قوانین و مقررات از هیچ تلاشی دریغ نکند .
گفتنی است در خصوص جمع آوری متکدیان در سطح شهر نهادها و ارگانهای زیادی چون نیروی انتظامی ،شهرداری،بهزیستی ،فرمانداری و …. دخیل می باشند .