مدیر کل بهزیستی استان کرمان با سفر به جنوب استان کرمان، با حضور در مناطق روستایی شهرستان منوجان با تعدادی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دکتر رضا عباسی مدیر کل بهزیستی با حضور در تعدادی از روستاهای دور دست شهرستان منوجان و دیدار با مددجویان تحت پوشش از نزدیک به مشکلات این افراد رسیدگی کرد.

بر پایه این خبر در جریان این دیدارها که روسای ادارات حراست و بهزیستی شهرستان منوجان نیز حضور داشتند، دکتر عباسی علاوه بر دیدار و گفتگو با مددجویان ، نحوه خدمات رسانی بهزیستی به معلولین مناطق روستایی منوجان را نیز مورد بررسی قرار داد.
شایان ذکر است ، بازدید از چند روستا مهد و دیدار با پرسنل بهزیستی منوجان از دیگر برنامه های این سفر بود  .