در ادامه دیدار های  در منزل مدیر کل بهزیستی با مدد جویان موفق و نخبه تحت حمایت در سراسر استان ، دکتر عباسی با مهدی نقدی نسب معلول ضایعه نخاعی کرمانی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در این دیدار که با حضور رئیس بهزیستی شهرستان کرمان و در محل منزل مهدی نقدی نسب برگزار شد ، دکتر عباسی  مدیر کل بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت زندگی ومشکلات پیش روی ایشان، برای رفع مشکلات و بهبود وضع زندگی این مددجوی نخبه  قول مساعد داد.

گفتنی است مهدی نقدی نسب معلول ضایعه نخاعی و از فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی است که هم اکنون در مرحله تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد.