در سومین روز از هفته دولت استاندار و هشتاد هفت نفر از مدیران کل استان بعد از راهپیمایی روز قدس و نماز جمعه در محل مصلی شهر کرمان با مردم دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار مردمی ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی به همراه رئیس بهزیستی شهرستان کرمان و کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی دراین برنامه ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعین به بررسی درخواستها و مشکلات ایشان پرداختند.
برپایه این خبر ، از نکات جالب و مورد توجه دراین برنامه دیدار مردمی ، استقرار تیم کارشناسی ارتباطات مردمی اداره کل بهزیستی و کارشناسان بهزیستی شهرستان کرمان درمحل مصلی کرمان بود که پس از ملاقات مراجعه کننده با مدیرکل بهزیستی و ارجاع از سوی ایشان ، بلافاصله درخواستها را بررسی نموده و درهمان محل تصمیم گیری نهایی صورت می گرفت .