حمید وزیری مجد طی حکمی از سوی حسینی مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان به عنوان ذیحساب جدید بهزیستی کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان در آیین تودیع شمس ذیحساب سابق و معارفه وزیری مجد ذیحساب جدید که با حضور مدیر کل اداری مالی استانداری ،مدیر کل اقتصاد و دارایی ، مسئولان و پرسنل بهزیستی برگزار شد ،گفت: قانون مترقی محاسبات عمومی کشور با تعریف ذیحساب در دستگاههای اجرایی و با تکیه بر آموزه های دینی اسلامی باعث شده است انجام امور مالی و هزینه ها سریعتر ،شفافتر ،و با سلامت بالا در نهاد های دولتی انجام شود.

مدیر کل بهزیستی در ادامه افزود : مادامی که با درک و فهم صحیح از قانون، خود را در چهارچوب قوانین و مقررات بدانیم انجام امور بصورت شفاف ،سالم و با سرعت صورت خواهد گرفت.
بر پایه این خبر در ادامه این مراسم حسینی مدیر کل اقتصاد و دارایی استان با اهدا حکم حمید وزیری مجد ایشان را به عنوان ذیحساب جدید بهزیستی کرمان معرفی کرد.
شایان ذکر است در ادامه این مراسم حدادیان معاون پشتیبانی بهزیستی ،مکی آبادی مدیر کل اداری و مالی استانداری و خانم احمدی نابینای کرمانی به نمایندگی از جامعه هدف بهزیستی طی سخنانی از آقای شمس تجلیل کردند.
در پایان این مراسم نیز با اهدا لوح سپاس بهزیستی توسط دکتر عباسی و هدایایی از خدمات مصطفی شمس تقدیر شد.

گفتنی است مصطفی شمس به عنوان ذیحساب جدید استانداری کرمان معرفی می شود.