مهندس مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان کرمان به عنوان رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان کرمان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در جلسه انتخابات تعیین رئیس این هیئت که صبح امروز با حضور جانشین رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور ،مدیر کل تربیت بدنی استان ، نمایندگان ورزشکاران جانباز و معلول استان ، نمایندگان هیئت های شهرستانی و … در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد ، 3 کاندیدا برای تصدی ریاست هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان استان کرمان ثبت نام کرده بودند که پس از رای گیری اقای مهندس مهدی نخعی بااکثریت آرا به عنوان رئیس هیئت مذکور انتخاب شد.

گفتنی است مهندس نخعی هم اکنون معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان کرمان می باشد.